Welkom bij Tandartspraktijk Concordia

 

We spreken Nederlands /  We speak English.

Uw tandarts staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

 

We zijn blij dat we u weer van dienst mogen zijn in onze praktijk. Weliswaar net iets anders dan voorheen en uiteraard met in achtneming van extra maatregelen om zowel onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te blijven beschermen. Het beleid dat we moeten volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Behandeling vindt plaats volgens afspraak, wij rekenen dan ook op uw komst. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of niet tijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak) wordt afgezegd, zijn hier mogelijk kosten aan verbonden.

Vanuit de overheid is het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Wij stellen het zeer op prijs als iedereen (vanaf 13 jaar) in de praktijk een niet-medisch mondmasker draagt. Dit in het belang van ieders gezondheid.

Een afspraak kan alléén doorgaan als u alle onderstaande vragen met NEE kunt beantwoorden. Heeft u één of meerdere antwoorden met JA moeten beantwoorden? Dan kunt u uw afspraak kosteloos annuleren. Blijf niet zomaar weg, maar geef dit telefonische aan ons door.

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u ( of is een gezinslid) in afwachting van de uitslag van een coronatest?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie of zou u dat moeten zijn?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Heeft u één of meerdere van bovenstaande vragen met JA moeten beantwoorden? En is er sprake van een spoedklacht? Neem dan telefonisch contact met ons op om te overleggen. Samen sullen we proberen tot een passende oplossing te komen.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De wachtkamer is hierop ingericht.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• Kom zoveel mogelijk alléén naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.