Informatie voor verwijzers – Tandartspraktijk Concordia – Ede
Als tanden konden kiezen!

Informatie voor verwijzers

 Als u als zorgverlener van mening bent dat een kind speciale tandheelkundige zorg nodig heeft, kunt u principe ieder kind tussen 0 en 12 jaar naar onze praktijk verwijzen.

Redenen om te verwijzen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Preventief (hieronder verstaan wij jonge kinderen die geen tandartsangst hebben, maar wel bijvoorbeeld (veel) cariës
 • Kinderen met tandartsangst of naaldangst
 • Kinderen die, om wat voor reden dan ook , onbehandelbaar zijn
 • Medisch gecompromitteerde kinderen
 • Kinderen met autisme en aanverwante stoornissen
 • Kinderen met ADHD

Verwijs tijdig

Voor iedereen ( voor het kind en de ouders, voor u en voor ons) is het prettig als u een kind tijdig verwijst.

 • Als u een caviteit constateert in een kies bij een 2- of 3-jarige, is het niet aannemelijk dat dit element het redt tot de wisseling. Op de leeftijd van 3 jaar kunnen we kiezen vaak nog herstellen terwijl in dit voorbeeld op 5-jarige leeftijd de kans groot is dat we de kies moeten extraheren. Vaak moet dit dan juist gebeuren op een niet gepland moment.
 • Ziet u 1 of meer caviteiten in de mond, dan is de kans heel groot dat er nog meer caviteiten gevonden worden na het maken van röntgenfoto’s.
 • Op deze manier kunnen we veel spoedklachten voorkomen.
 • Wij krijgen veel verwijzingen, waardoor het soms even kan duren voordat er ruimte is voor het verwezen kind.
 • Zolang uw patiënt nog bij ons op de wachtlijst staat, bent en blijft u de tandarts die bij spoedklachten moet helpen.

Hoe te verwijzen?

Bij voorkeur ontvangen wij van u een verwijsbrief via zorgmail. Ons zorgmailadres is: tandartspraktijkconcordia@zorgmail.nl

Een gewone brief via de post volstaat uiteraard ook als u geen gebruik maakt van zorgmail. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 0318-614707.

Informatie van u over het verwezen kind

We vinden het prettig als u ons in de verwijsbrief  informeert over het hoe en het waarom van de verwijzing. Indien u röntgenfoto’s heeft, dan ontvangen wij die uiteraard ook graag.

 Na de verwijzing?

Na ontvangst van uw verwijzing nemen wij zelf contact op met de ouders/begeleiders van het kind zodra wij plek hebben om het kind te behandelen.

Op de eerste afspraak zien we de kinderen voor een intake. Deze sessie is bestemd om het kind te leren kennen en even in de mond te kijken. In deze sessie behandelen wij nooit. Het is goed dit aan uw patiënten te vertellen wanneer u de verwijzing naar onze praktijk met hen bespreekt om verkeerde verwachtingen te voorkomen.

Na één of twee ‘wenafspraken’ kunnen we vaak beginnen met de noodzakelijke behandelingen.

In principe behandelen we alle caviteiten en/of aandoeningen die we bij het kind tegen komen. Mocht u dit anders willen, geeft u dit dan duidelijk aan op de verwijsbrief.

Volledige anesthesie / narcosebehandeling

Bij voorkeur laten we de kinderen langzaam wennen aan de tandheelkundige behandeling door ze in kleine stapjes vertrouwd te maken. Soms moet er echter meer gebeuren dan een kind aankan. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat:

 • het kind te jong is
 • er sprake is van een ontwikkelingsachterstand
 • de behandeling te uitgebreid is
 • het kind de behandeling niet goed kan begrijpen

In deze gevallen is er een mogelijkheid om de gehele behandeling in één zitting in narcose uit te voeren. Wij hebben hiervoor de mogelijkheid op een andere locatie. Narcose is een uitgebreide behandeling waar een heel behandelteam voor nodig is. Wij maken gebruik van het anesthesiologen team uit het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.

Wanneer verwijzen wij het kind weer terug naar u?

Na de sanering wordt het kind niet direct teruggestuurd naar u. Het is belangrijk dat het kind nog een paar keer voor controle terug komt. Dit om ervoor te zorgen dat uw kind goed behandelbaar blijft. Als wij inschatten dat controles en eventuele behandelingen weer bij de eigen tandarts uitgevoerd kunnen worden, wordt het kind naar u terugverwezen. Meestal zijn kinderen minimaal 1 jaar bij ons onder behandeling.